AAC Sistemleri (Destekleyici ve Alternatif İletişim Sistemleri)

AAC Sistemleri (Destekleyici ve Alternatif İletişim Sistemleri)

Konuşma en fazla tercih edilen iletişim şekli olmuş olmasına rağmen bazı insanlar ne kadar konuşma eğitimi almış olsalar da konuşamazlar. Bu bireyler için alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanmak iletişim kurmalarının tek yoludur. Bazı bireylerin ise konuşmayı öğrenme şansları vardır. Bu kişiler için de alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri kullanılır. Fakat bu kişiler için AAC sistemleri (Augmentative & Alternative Communication) farklı amaçla, konuşmanın anlaşılırlığını arttırmak ve konuşmayı öğrenme süreçlerine destek olmak amacıyla kullanılır. Bu sistemler el işaretleri, grafik işaretler, resimler ve bilgisayar formunda sistemler olabilmektedirler. Bu sistemlerin seçimi ve bireye uygunluğunun belirlenmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir.

Daha fazla bilgi için bakınız Ayşegül Turan.” Sevgi Dili Konuşan Çocuklar “. (2016) .Ege Yayınları

No Comments

Post A Comment