Çocuklarda Kazanılmış Dil Bozuklukları

Çocuklarda Kazanılmış Dil Bozuklukları

Bazı çocuklar beyin zedelenmesi sonucu dil becerilerinin bir kısmını yitirirler. Beyin zedelenmesi local veya yayılmış olabilir. Lokal olanlar beynin belli bir bölgesiyle sınırlı olup vasküler lezyonlar, tümörler veya kurşun yaralanmaları ile olabilir. Diffuse lezyonlar travmatik beyin zedelenmeleri veya zehirlenmeyle olabilir. Sol hemisfer zedelenmesi olan çocuklar afazik semptomlar gösterirler ki bu, yetişkinlerde görülene benzer. Çocuklarda en sık görülen felç sebepleri; cardiac disease, vascular occlusion, sickle cell disease. Bunlara ek olarak Landau-Kleffner sendromu’nda da dil becerisinin yavaş veya ani kesilmesi söz konusudur.

Yetişkinler aynı beyin zedelenmelerini geçirseler de, çocuklarda bunun etkileri daha farklıdır. Çocuklar daha çabuk ve yetişkinlerden daha fazla iyileşirler. Bunun nedeni zedelenmemiş hemisferin dil fonksiyonunu tamimiyle devir almasıdır. Yaş ilerledikçe beyin plastisitesi azaldığı için diğer hemisferin devreye girme olasılığı da azalır. Bu çocukların da dili anlama, yazma, okuma ve isimlendirme de sorunları olur.

No Comments

Post A Comment