Çocuklarda Yarık Damak

Çocuklarda Yarık Damak

Yarık dudak ve damak çok sık görülen konjenital bir orofasiyel bozukluktur. Tam bir rakam vermek mümkün olmasa da görülebilen yarık damak sıklığının 750/1 olduğu tahmin ediliyor .

Fasiyel yarıklar embriyonun yüz anotomisinin oluştuğu ilk üç ayda meydana geliyor. Bunun sonucu olan bozukluk hafiften ağıra doğru çeşitli olabilir ve dudağı, diş ardını, sert damak ve yumuşak damağı etkiler.Yarıklar unilateral, bilateral veya median veya farklı kombinasyonlarda olabilir. Mukoza altı damak yarıklarının teşhisleri daha güç oluyor. Çünkü kas ve kemik defekleri olduğu halde damak normal görülüyor. Sadece yeme-içme ve konuşma güçlüğü bu durumun göstergesi olabilir. Dudak ve damak yarıklarının bebeklikteki ameliyatlarının normal konuşmayı kolaylaştırdığı biliniyor. Fakat bunu takip eden yüzdeki büyüme deformitelerinin yetişkinlikte düzeltme ameliyatlarına gereksinim duyduğu bilgilerimiz arasındadır.

Yarık Damak ve İletişimin Gelişimi

Fiziksel engel bebeğin doğumundan itibaren davranışlarını etkilemeye başlar. Bunlar yeme-içme, anne-çocuk ilişkisi ve bunların etkilenmesi sonucunda normal gelişimi beklenen iletişim olumsuz etkilenir. Yarık damak ve dudağın en temel zorluklarından bir tanesi yeme-içme sürecini bozuyor olmasıdır. Fiziksel bozukluk nedeniyle bebek emme paternini oluşturamaz. Anormal yeme-içme şekli ve fiziksel yetersizlik oral motor ve oro-sensory gelişimlerini etkiler. Bunun sonucu olarak gecikmiş veya normalden farklı bir fonetik gelişim söz konusudur.

Yarık Damaklı Çocukların Dil Gelişimlerinin Özellikleri

Yarık damaklı çocukların dil gelişimleri özellikle ifade edici dilleri yani konuşmaları

gecikebilir.Gene bu çocukların 12.ayda ki jest ve sesli davranışlarının normallerden belirgin derecede farklı olduğu görülür.

Jestlerin ve ses gelişimin kombinasyonu sosyal gelişimin hazırlayıcısıdır. Bu da ilerideki gramer gelişiminin temeli olur.Yarık damaklı çocuklar dil gelişimsel ve başka alanlardaki becerilerde normal akranlarına göre daha az başarılılar.Yarık damaklı çocukların babıldama şekillerinin normalden gecikmiş ve farklı olduğu artık kanıtlanmıştır Ameliyatlarını 18 aylık geçirenler, 6 aylık geçirenlerle karşılaştırıldığında, ameliyatlarını geç olmuş çocuklarda sessiz patlamalı seslerde(/p/, /t/ ve /k/) gecikme görülmüştür.

No Comments

Post A Comment