Dil Bozuklukları

Dil Bozuklukları

Dil bozukluğu, konuşma veya yazı dilinin ifadesinin ve anlaşılmasının normal olmayan gelişimidir. Bu bozukluk dil gelişimi sistemi içerisindeki fonoloji, morfoloji, semantik, gramer veya pragmatik alanların hepsini, bir tanesini veya bir kısmını etkileyebilir. Dil bozukluğu olan kişilerin cümle kurma süreçleri veya bilgiyi anlamlı olarak hafızada saklama ve hatırlama problemleri vardır.

Dil iletişimin formalize olmuş şeklidir. İşaret ve sembollerle temsil edilir ve kurallıdır.

Dil gözlenebilirliğini ve tanımlanabilirliğini kolaylaştırmak için yapay olarak alt bileşenlere ayrılmıştır. Bunlar beş grupta toplanırlar. Bu yüzden dil bozukluğu söz konusu olduğunda aşağıdaki bu beş alana bakarken, konuşma bozulduğunda sadece sesbilgisel gelişim ve artikülasyona bakarız.

Dilin Bileşenleri

Sesbilgisi (fonoloji)

Gramer (Syntax)

Morfoloji(Biçimbilim)

Semantik (Anlambilimi)

Pragmatik:Günlük hayatın dilidir. Sosyal ortamın değişkenliği ve yüz yüze etkileşim içerisinde dili kullanış tarzımızdır. Karşımızdaki insana göre ince, kaba, sıcak, mesafeli veya resmi tarzdaki konuşmamız dilin sosyal içerikli yönüdür. Dili öğrenme sürecinde çocuklar pragmatik kurallardan haberdar değillerdir. Bu yazılı olmayan kuralları kimse öğretmez. Bunlar gözlemleyerek ve tecrübeyle edinilir.

Daha fazla bilgi için bakınız Ayşegül Turan.” Sevgi Dili Konuşan Çocuklar “. (2016) .Ege Yayınları

No Comments

Post A Comment