Dil Psikolojisi (Psiko-dilbilim veya Psycholinguıstics)

Dil Psikolojisi (Psiko-dilbilim veya Psycholinguıstics)

Dil Psikolojisi dilin zihinde ve beyinde nasıl temsil edildiğini, bu bilginin ifadelerin üretilmesinde ve anlaşılmasında nasıl kullanıldığını ve konuşmacının bu becerileri nasıl edindiğini araştırır. Başka bir değişle dillerin nasıl öğrenildiği ve düşünmemizde nasıl bir rol oynadıklarıyla ilgilidir. Dil Psikolojisi yapısalcı dilbilimde ve deneysel ve kognitif psikolojide kökleri vardır. Aynı zamanda diğer disiplinlerle de ilgilidir. Bunlar antropoloji, tıp ve özellikle nöroloji ve fonetiktir. Dil Psikolojisi içerisinde 6 araştırma alanı vardır. Bunlar:

1.Üretim: İletilmek istenen bilgi akustik dalgalara, el işareti ve yazılı şekle nasıl dönüşüyor.

  1. Anlama: Akustik, görsel sinyallerin duyan ve görence nasıl anlaşıldığını araştırır.
  2. Kazanım:Çocuk bu söz konusu becerileri nasıl ediniyor.

4.Bozukluk: Konuşma ve dil sisteminde bozulma nasıl oluyor.

5.Dil ve düşünce: Düşünmede dilin rolü nedir? Farklı diller düşünmenin şeklini nasıl etkiler.

6.Nöro-kognitif: İnsan beynin de dilin ve sürecinin bilişsel yapılanması nasıldır.

No Comments

Post A Comment