Gelişimsel Apraksi

Gelişimsel Apraksi

Konuşma apraksisi; konuşma üretimindeki artikülasyon organlarının paralizi, inkordinasyon veya zayıflığı olmamasına rağmen konuşmanın motor planlamasının bozukluğudur. Konuşma apraksisi belirgin olarak düzenli olmayan hata şekli ile tanımlanabilir. Konuşma apraksisi olan çocuklar fonemleri arka arkaya sıralamada zorluk yaşarlar. Bu yüzden heceler ve kelimeleri tersten söyleme eğilimleri vardır. Ve aynı kelime çocuk tarafından gün ve gün farklı söylenir. Kelimenin veya tümcenin uzunluğu arttıkça hata oranı da artar. Özellikle çok heceli kelimeleri söylemede zorlanırlar. Bu yüzden konuşmalarını anlamak oldukça güçtür.

Çocuklarda görülen konuşma apraksisine dil bozuklukları ve akademik öğrenme bozuklukları da eşlik etmektedir. Bu yüzden bu problemin hayat boyu sürdüğü göz önünde tutulmalıdır.

Konuşma apraksisinin oluş nedeni nörojenik olduğu söylense de bu teori henüz tıbbi olarak kanıtlanmamıştır. Bu yüzden oluş nedeni henüz bilinmemektedir. Bu çocuklarda emme, çiğneme, yutma güçlükleri olmuş ve olmaktadır. Konuşmada prosodi bozuktur.

No Comments

Post A Comment