İletişim Bozuklukları

İletişim Bozuklukları

İletişim bilginin, fikirlerin, düşüncelerin ve duyguların transferini tanımlayan genel bir terimdir. İnsanın iletişiminden bahsettiğimiz zaman bu hem dili hem de konuşmayı içerir. İletişim becerisi zedelendiğinde, bundan sadece dil ve konuşma değil, dinleme, yazma, okuma ve işaret kullanma becerileri de olumsuz etkilenir.

 

İletişim Bozukluğu

İletişim bozukluğu sözel, sözel olmayan veya grafik olan sembol sistemlerinin alınması, gönderilmesi, işlenmesi ve anlaşılmasındaki bozukluktur. Bu durum duyma, dil ve/veya konuşma gelişimi sırasında ortaya çıkabilir. Ve hafiften çok ağıra kadar değişebilir. Gelişimsel veya sonradan kazanılmış olabilir. İletişim bozukluğu olan kişi bir veya birkaç iletişim bozukluğunu birlikte gösteriyor olabilir. Bu durum ya kendi başına bir engellilik haliyle sonuçlanır veya bir başka engelliliğe bağlı olarak vardır. Konuşmanın var olması her zaman iletişimin olduğu anlamına gelmemektedir. Örneğin pragmatik bozukluk ve otistik spektrum bozukluğu olan insanların sözel ifadeleri olduğu halde, iletişim gerçekleştirilemez.

Daha fazla bilgi için bakınız Ayşegül Turan.” Sevgi Dili Konuşan Çocuklar “. (2016) .Ege Yayınları

No Comments

Post A Comment