Konuşma ve Dil Bozuklukları Uzmanları / Terapistleri kimlerdir?

Konuşma ve Dil Bozuklukları Uzmanları / Terapistleri kimlerdir?

Bu meslek grubuna dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli adlar verilmektedir. Örneğin Amerika ve Avusturalya’da Konuşma ve Dil Patoloğu, Fransa’da orthophonist, Kuzey Avrupa ülkeleri ve Almanya’da logopedist denilmektedir. Konuşma ve Dil Terapistleri / Uzmanlarının çeşitli hasta gruplarıyla değerlendirme yapabilmeleri ve rehabilitasyonu etkili ve güvenli olarak gerçekleştirebilmeleri için pek çok alanda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu konuda çok büyük bir literatür İngilizce’de mevcuttur. Konuşma ve Dil Terapistlerinin normal insan anatomisi, fizyolojisi, doğuştan veya sonradan oluşan merkezi sinir sistemi hastalıkları, normal dil gelişimi ve bu gelişimin bozulduğu durumlar ve yutma ve yukarı hava-sindirim sistemi olmak üzere geniş bir yelpazede bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Ülkemizde konuşma ve dil terapistliğinin 2000 in başlarında Anadolu Üniversitesinde master düzeyinde eğitimi verilmeye başlanmıştır.

 

KUZEY ÜLKELERİNDE LOGOPEDİSTLİK EĞİTİMİ

 

Kuzey Avrupa ülkelerinde konuşma ve dil terapistliği yani logopedist mesleğinin geçmişi oldukça eskidir. Örneğin Danimarka logopedist eğitimine 1925 yılında başlamıştır. Bu yüzden öncüdür. Başlangıçta logopedist diploması temel öğretmenlik eğitimi üzerine extra verilen bir eğitimle gerçekleştirilmekteydi. Ama bu kurslar artık kapanmıştır. Kurslar daha güncel programlarla yürütülmektedir.

Finlandiya lisans düzeyinde logopedist yetiştirmeye 1947, master programlarına da 1980 yılında başladılar. İsveç’te lisans programları 1964 yılında, master programları 1991 yılında başladı. Master programları Danimarka, Finlandiya ve Norveç’te 5 yıl, İsveç’te ise 4 yıldır. Gene Danimarka ve Norveç’te master programlarında 200 saatlik, İsveç’te 500 saatlik, Finlandiya’da ise 1.200 saatlik klinik çalışma yapılması zorunludur.

Bütün bu yukarıdaki ülkelerin kursu veren fakültesinin kendi oryantasyonu olduğu halde genel olarak kurslarda afazioloji, odyoloji, yarık damak, disartri, disfaji, kekemelik, zihinsel engelli çocukların rehabilitasyonu, fonetik, larinjektomi, çocuklarda konuşma bozuklukları, dilbilim, okuma/disleksi, psikiyatri, nöroloji, orofasiel bozukluklar, eğitim bilimi, psikoloji ve ses standart olarak okutulan konulardır.

 

                                            Kaynak: Folia Phoniatrica et Logopaedica  Vol. 58, No. 1, 2006

 

AMERİKA’DA KONUŞMA VE DİL PATOLOĞU EĞİTİMİ

 

Amerika da Konuşma ve Dil Patoloğu diploması lisans düzeyinde ve master düzeyinde veriliyor. Lisansları konuyla ilgili olanlar için master 2 sene, konu dışı olanlar için ise 3 senedir. Bu kurslarda klinik çalışmanın yanı sıra, anatomi, fizyoloji, yutkunma sistemi ve bozuklukları mutlaka okutuluyor. Son yıllarda yeni konuşma ve dil bozukluklarının çıkması ile kurs içerikleri de geliştirilmiştir. Master programı kurs çalışması ve gözetimli klinik çalışma olarak yapılmaktadır.

 

                                         Kaynak: Folia Phoniatrica et Logopaedica  Vol. 58, No. 1, 2006

 

KONUŞMA VE DİL TERAPİSTLİĞİ KURSUMU SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

 

Bütün kuzey ülkelerinde, (İzlanda hariç; orada bu mesleğin eğitimi verilmiyor) ve Amerika’da logopedist eğitimi insan bilimleri / humanities veya tıp / sağlık bilimleri içerisinde öğretilmektedir. Eğitimin hangi fakülte içerisinde öğretildiği eğitimin kalitesini belirlemiyor. Eğitimin kalitesini yukarıda belirtilen kurs konularının okutulup okutulmadığı, bu konuların klinik olarak uygulanıp uygulanmadığı, öğrencinin bağımsız araştırmasını destekleyecek kütüphane olanakları ve öğretici konumundaki kişilerin konularındaki yeterlilikleri belirlemektedir.

Daha fazla bilgi için bakınız Ayşegül Turan.” Sevgi Dili Konuşan Çocuklar “. (2016) .Ege Yayınları

No Comments

Post A Comment