Ayşegül Turan®

Türkçe Artikülasyon Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi uygulaması

Bilim Temelli Konuşma ve Dil Terapisi Mobil Uygulaması

‘Konuşmak ve iletişim’ kurmak bir insan olma hakkıdır. Her yetişkin, bu hakkın gerçekleşebilmesi için, konuşma becerisini kazandıracak ve geliştirecek uygun şartları ve olanakları konuşma zorluğu olan kişiye sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sosyal ve vicdanidir. Bu yükümlülük konuşma becerisinin geliştirileceği ortam ve koşulların sağlanması; uygun materyallerin geliştirilmesi ve kullanılması yoluyla olabileceği gibi, konuşamayan çocuk ve yetişkine bu beceriyi öğretmek için harcanacak zaman yoluyla da olabilir. Biz bu amaçla konuşma ve dil terapisi materyalleri geliştiriyoruz.

Çünkü konuşma ve dil terapisi seanslarının başarısının yüzde ellisi insan faktörü ise yüzde ellisi de kullanılan malzemedir. Bunu bir örnek ile açıklayabilirim; ‘işitme kaybı olan bir çocuğu konuşturmaya çalışıyorsunuz diyelim’. Terapist olarak bildiğiniz her şeyi uyguluyorsunuz fakat çocuk ilerlemiyor. Burada sorun sizde değil, çocuğun kullandığı işitme cihazında…cihaz uygun işitme eşiklerini çocuğa iletmiyor. Bu ve benzeri durumlar her konuşma ve dil terapisi seansının başarısı için geçerlidir. Kullandığınız materyal uygun değil ise çocukta ilerleme kaydedemezsiniz.

Bu sebeple bizler konuşma ve dil terapisi seansları için hem eğitimcilere hem de ebeveynlere yönelik en uygun linguistik materyalleri hazırlıyoruz. Bunu da Konuşma ve Dil Bozuklukları Uzmanı Ayşegül Turan’ın otuz senelik deneyim ve bilgisi ışığında gerçekleştiriyoruz. Geliştirdiğimiz materyaller;

Ayşegül Turan® Türkçe Artikülasyon Terapisi mobil uygulama, GörDuyÖğren®Okuma Öğreniyorum1,2,3 ve 4 mobil uygulaması (video) ve GörDuyÖğren® basılı dil sistemleri.  Bunlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.