Spesifik Dil Bozukluğu

Spesifik Dil Bozukluğu

Literatürde gelişimsel disfazi, özgün dil bozukluğu terimleri de bu bozukluk için kullanılmaktadır. Bu çocuklarda zihinsel eksiklik, duygusal ve fiziksel yetersizlik, şiddetli duygusal dengesizlik, olumsuz çevre faktörü ve beyin zedelenmesi olmadığı halde görülen gelişimsel dil bozukluğudur. Dil kazanımı daha yavaş ve yaşıtlarına göre daha az başarılıdır. Bu çocuklarda  kazanılmış çocukluk afazisinin tersine olarak hiçbir nörolojik belirti yoktur.

Spesifik Dil Bozukluğu Olan Çocukların Klinik Özellikleri:

 

  • Hızlı ve ard arda gelen işitsel ve görsel bilgiyi işleme güçlükleri vardır.
  • Sembolik ve adapte oyun oynama becerileri eksiktir.
  • Zihinsel imajları genelleme ve yorumlama güçlükleri vardır.
  • Uzun dönem hafızayla ilgili hatırlamaları daha yavaştır.
  • Fonolojik bilgiyi saklama kapasiteleri azdır.

Karmaşık akıl yürütmenin gerektiği problemleri çözmede zorlukları vardır.

No Comments

Post A Comment