Disleksi

Disleksi

(Dislexia) Gelişimsel disleksi beklenmeyen okuma güçlüğüdür. Bu bazı çocukların okuma ve yazma güçlüklerinin işitme, görme, zeka veya yetersiz eğitim olanaklarıyla açıklanamamasıdır. Dünya Nöroloji Federasyonu (The Word Federation of Neurology) disleksiyi şöyle tanımlar: Disleksi uygun eğitime, zekaya ve sosyo-kültürel olanaklara rağmen kendisini okumayı öğrenmede güçlük olarak gösteren bir bozukluktur . Bir çocuğun disleksik olarak kabul edilebilmesi için çocuğun IQ seviyesinin normal olması, okuma yaşının yaşından ve IQ düzeyinden beklenebileceğinin altında olması ve ev ortamının, eğitim olanaklarının çok düşük seviyede olmaması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için bakınız Ayşegül Turan.” Sevgi Dili Konuşan Çocuklar “. (2016) .Ege Yayınları

No Comments

Post A Comment