Koklear Implantlar

Koklear Implantlar

Koklear implantlar geleneksel işitme cihazlarına alternatif olarak görülebilirler. Çok ağır işitme kaybı olan bireyler geleneksel işitme cihazlarından fayda göremezler. Onlardaki sağırlık kokleadaki hücrelerin kaybıdır. Bu yüzden işitme sinirinde (VIII. Sinir) elektirik aktivitasyonu oluşmaz. Koklear implantlar zarar görmüş koklea ile işitme siniri arasında baypas görevi görürler. Koklear implant iç ve dış olmak üzere iki parçadan oluşur. İç parça direk olarak koklea’ya ameliyatla gömülür ama dış parça çıkartıp tekrar takılabilir. Türkiye de konuşma ve dil terapisi mesleği 2000 senesinden beri var olduğu için genelde 60Db üstü kayıplara koklear implant önerme geleneği yerleşmiş. Çare olarak bu ameliyat sunulmuş. Halbuki erken yaşta ve düzenli yapılan konuşma terapisi yüksek kayıplarda bile başarılı olabilmektedir. Benim iki ağır işitme kayıplı çocuğumda bir kulak %85 diğeri %80 kayıplı iken bile konuşmayı elde ettik. Her çocuk koklear cihazını taşıyamadığı gibi ameliyatında riskleri mevcut. Ailelerin koklear implanta gitmeden önce konuşma terapisini denemelerini öneririm. Çünkü???

No Comments

Post A Comment